Kontaktirajte nas
011-24-44-265

Akreditovane obuke

Programi obuke koji su akreditovani kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i namenjeni su profesionalcima iz centara za socijalni rad, domovima za decu, odrasle i stare i drugim pružaocima usluga u sistemu socijalne zaštite. Pohađanje svakog programa obuke je vrednovano sa 15 bodova neophodnih za stručno usavršavanje i dobijanje (obnavljanje) licence za rad. U pripremi je izrada još dva programa koji će biti upućeni akreditacionom odboru. Nakon dobijanja saglasnosti ćemo dati skraćene verzije programa, kao i vreme i mesto održavanja. Učešće na određenom programu, kao i sve informacije koje su vam dodatno potrebne, možete dobiti putema maila prijavazaobuku@gmail.com ili asocijacijasr@gmail.com

PROGRAMI AKREDITOVANIH OBUKA

”METODOLOGIJA RADA SA OSOBAMA SA DEMENCIJOM”

”AKTIVIRANjE KORISNIKA USLUGE SMEŠTAJA ZA ODRASLE I STARE ZA ANGAŽOVANjE U ORGANIZOVANIM AKTIVNOSTIMA”

”OSNOVNI PROGRAM OBUKE ZA RAD SA KORISNICIMA SA DEMENCIJOM U SOCIJALNOJ ZAŠTITI”

”PREGOVARANjE U SOCIJALNOM RADU SA TEŠKO SARADLjIVIM KORISNICIMA”

”PRIRUČNIK ZA ORGANIZOVANJE I POSTUPANJE INTERNIH TIMOVA U CSR U ZAŠTITI ŽRTAVA NASILJA U PORODICI I ŽRTAVA U PARTNERSKIM ODNOSIMA”