Kontaktirajte nas
011-24-44-265

Author: Asocijacija

PRAVNI STAVOVI I ZAKLJUČCI GRAĐANSKOG ODELJENJA I ODELJENJA ZA RADNE SPOROVE

Dokument

Read More

OBAVEŠTENJE O STRUČNOM SKUPU

”Asocijacija socijalnih radnika” organizuje stručnu podršku za profesionalce iz centara za socijalni rad na temu ”Saradnja centara za socijalni rad i sudova u brakorazvodnim postupcima”. Odluku o održavanju ove podrške smo doneli na osnovu uvida u teškoće koje centri kao Organ starateljstva imaju u svakodnevnom radu sa korisnicima koji imaju probleme u funkcionisanju u bračnim […]

Read More

Asocijacija socijalnih radnika izdala Priručnik “Uspostavljanje radnih alijansi u supervizijskom procesu”

Asocijacija socijalnih radnika je izdala Priručnik “Uspostavljanje radnih alijansi u supervizijskom procesu” autora Ružice Jelisavac i prof.dr. Petra Nastasića. Priručnik je namenjen supervizorima, voditeljima slučaja i rukovodiocima u centrima za socijalni rad. Uz Priručnik, akreditovan je i program obuke sa istim sadržajem.

Read More

Peti Balkanski forum socijalne zaštite

U petak, 15. 3. 2019. godine, završen je Peti Balkanski forum socijalne zaštite. Tema ove trodnevne konferencije je bila “Saradnja pravosudnog sistema i sistema socijalne zaštite u ostvarivanju ljudskih prava”. Odlični predavači, četiri sudije, savetnici za socijalnu zaštitu i stručni radnici centara za socijalni rad su prikazali aktuelnu problematiku, uzroke i posledice nedovoljne povezanosti sistema […]

Read More

Obaveštenje o održavanju Petog Balkanskog foruma socijalne zaštite koji će biti održan 13-15.03.2019. u Kragujevcu

Peti Balkanski forum socijalne zaštite, Saradnja pravosudnog sistema i sistema socijalne zaštite u ostvarivanju osnovnih prava gradjana, Kragujevac, 13-15 mart 2019. godine.

Read More

Peti Balkanski forum socijalne zaštite

Poštovane koleginice i kolege, obaveštavamo vas da pripremamo održavanje Petog Balkanskog foruma socijalne zaštite, u martu mesecu 2019. godine. U prilogu se nalazi pozivno pismo i preliminarni nacrt agende. ASR pozivno pismo za ustanove AGENDA

Read More

Poseta delegacije iz Bosne i Hercegovine

Na poziv Asocijacije socijalnih radnika, u studijsku posetu nam je stigla delegacija iz Bosne i Hercegovine koju čine kolege iz akademske zajednice, izvršne vlasti i stručne prakse. Tokom posete su razmenili pozitivna iskusta i praksu sa kolegama iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Komore socijalne zaštite i Gerontološkog centra u Obrenovcu. Postignut je dogovor oko […]

Read More

Obaveštenje o održavanju stručnog skupa “Uloga i odgovornost centra za socijalni rad i pravosudnog sistema u primeni starateljske zaštite”

Poštovani, Strukovno udrženje, ”Asocijacija socijalnih radnika” organizuje stručni skup pod nazivom ”Uloga i odgovornost centra za socijalni rad i pravosudnog sistema u primeni starateljske zaštite”. Prepoznajući teškoće koje se javljaju u primeni ovog oblika zaštite korisnika, kako u sistemu socijalne zaštite, tako i tokom sprovođenja sudskog postupka, kao i teškoće u nedovoljnoj (neadekvatnoj) saradnji ova […]

Read More

Zaključci sa trećeg Balkanskog foruma socijalne zaštite

TREĆI BALKANSKI FORUM SOCIJALNE ZAŠTITE ”POLOŽAJ, ULOGA I ODGOVORNOST STRUČNIH RADNIKA U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE” Tokom trajanja konferencije, organizatori, učesnici, gosti iz regiona i predavači su imali za cilj davanja ličnog doprinosa u dostizanju ukupne promene koja će omogućiti stručan i profesionalni pristup u radu sa korisnicima kojima, uz njihovo učešće i naše stručno znanje, […]

Read More

Treći Balkanski forum socijalne zaštite

Treći Balkanski forum socijalne zaštite pod nazivom ”Položaj, uloga i odgovornost stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite” je održan od 01-03. novembra u Vrnjačkoj Banji. Konferenciji je prisustvovalu 353 stručna radnika koja su, aktivnim učešćem, dali znatan doprinos kvalitetu održane konferencije. Predavači iz zemlje i regiona su svojim stručnim izlaganjima podsetili i dali impute učesnicima […]

Read More