Kontaktirajte nas
011-24-44-265

Ciljevi

OPŠTI CILJ

Uspostavnjen sistem rada Asocijacije, kao strukovnog udruženja, koje odgovara na potrebe članova u zadovoljenju profesionalnih i ličnih afiniteta i uvođenje Asocijacije u aktivno učestvovanje u sitemskim i aktuelnim dešavanjima koja su bitna za profesiju socijalnog radnika.

POSEBNI CILJEVI

  1. formirana jedinstvena baza podataka o socijalnim radnicima u Republici Srbiji
  2. uspostavljena unutrašnja organizacija u skladu sa teritorijalnim principom
  3. uspostavljena unutrašnja organizacija u skladu sa oblastima rada socijalnih radnika
  4. uspostavljena saradnja sa istim ili sličnim strukovnim organizacijama sa prostora Balkana
  5. ostvarena vidljivost delovanja Asocijacije kao pozitivna promena u odnosu na položaj socijalnih radnika od strane članstva i relevantnih faktora iz sistema socijalne zaštite i drugih sistema
  6. unapređen kvalitet rada i stručnih kompentencija članstva

Za ostvarenje svakog pojedinačnog posebnog cilja definisane su aktivnosti i odgovrne osobe za kreiranje i realizaciju sa utvrđenom vremenskom dinamikom.