Kontaktirajte nas
011-24-44-265

O nama

O ORGANIZACIJI

Udruženje ”Asocijacija socijalnih radnika” je osnovano krajem decembra 2014. godine kao samostalna, nezavisna strukovna organizacija radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalne politike i socijalnog rada. Asocijacija će u svom radu predstavljati i zastupati interese socijalnih radnika, unapređivati delatnost socijalnog rada i brinuti o ugledu profesije i profesionalnih interesa socijalnih radnika u Republici Srbiji. Asocijacija će se starati da socijalni radnici savesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuvaju ugled, čast i prava i promovisati i zastupati zajedničke interese pred društvenom zajednicom, državnim organima i stručnom javnošću.

Statut Asocijacije predviđa ostvarivanje sledećih ciljeva:

  1. Unapređen položaj socijalnog rada kao profesije u svim sistemima u kojima se zapošljavaju socijalni radnici kroz učešće u donošenju dokumenata od značaja za oblasti rada, kroz razmatranje značajnih pitanja za položaj socijalnih radnika i informisanje članova asocijacije o svim pitanjima značajnim za obavljanje poslova socijalnog rada.
  2. Unapređen kvalitet obavljanja profesionalne delatnosti socijalnih radnika kroz promociju kontinuiranog učenja i permanentnog profesionalnog usavršavanja.
  3. Unapređen materijalni i ukupan društveno ekonomski status socijalnih radnika.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Upravni odbor Asocijacije čine 3 člana, koji su po svom osnovnom obrazovanju diplomirani socijalni radnici:

  • Ružica Jelisavac, savetnik za socijalnu zaštitu Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu,
  • Milenko Čurović, predsednik Sindikata zaposelnih u socijalnoj zaštiti, doktor ekonomskih nauka
  • Vesna Dragićević, diplomirani socijalni radnik zaposlena u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu.

Nadzorni odbor čine 2 člana, takođe diplomirani socijalni radnici:

  • Srđan Aničić, direktor Doma za lica ometena u razvoju u Trbunju
  • Vladan Jovanović, rukovodilac službe za odrasle i stare u centru za socijalni rad Kragujevac.