Kontaktirajte nas
011-24-44-265

OBAVEŠTENJE O STRUČNOM SKUPU

”Asocijacija socijalnih radnika” organizuje stručnu podršku za profesionalce iz centara za socijalni rad na temu ”Saradnja centara za socijalni rad i sudova u brakorazvodnim postupcima”. Odluku o održavanju ove podrške smo doneli na osnovu uvida u teškoće koje centri kao Organ starateljstva imaju u svakodnevnom radu sa korisnicima koji imaju probleme u funkcionisanju u bračnim i partnerskim odnosima, proceni roditeljskih kapaciteta i saradnji sa pravosudnim sistemom.
Za potrebe realizacije stručne podrške su angažovane Vesna Trbović, savetnik i Tanja Pavlović Nedeljković, sudija Apelacionog suda.
Obuka će se realizovati 29.06.2019.god u Beogradu, Terazije 34, u prostoru Visoke škole socijalnog rada od 10-16 sati
Obuka je prijavljena Komori socijalne zaštite i vrednuje se sa 5 aktivnih bodova.
Prijavu možete izvršiti na mail asocijacijasr@gmail.com
U prilogu se nalazi agenda.

AGENDA