Kontaktirajte nas
011-24-44-265

Peti Balkanski forum socijalne zaštite

U petak, 15. 3. 2019. godine, završen je Peti Balkanski forum socijalne zaštite. Tema ove trodnevne konferencije je bila “Saradnja pravosudnog sistema i sistema socijalne zaštite u ostvarivanju ljudskih prava”. Odlični predavači, četiri sudije, savetnici za socijalnu zaštitu i stručni radnici centara za socijalni rad su prikazali aktuelnu problematiku, uzroke i posledice nedovoljne povezanosti sistema uz konstruktivne predloge kako da se procesi rada unaprede i da se dostigne potreban kvalitet u radu. Uz saglasnost 420 učesnika, zaključke sa predlozima ćemo dostaviti nadležnim ministarstvima, institucijama i organizacijama civilnog društva koji, na svoj način, obavezu aktivnog učešća u ostvarivanju ljudskih prava. Zahvaljujemo se i kolegama iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Crne Gore koji su takodje bili aktivni u radu Konferencije. Sledeće godine, na istom mestu, u Šumaricama se vidimo na Šestom Balkanskom forumu, pozdrav za sve drage koleginice i kolege!!!