Kontaktirajte nas
011-24-44-265

Poseta delegacije iz Bosne i Hercegovine

Na poziv Asocijacije socijalnih radnika, u studijsku posetu nam je stigla delegacija iz Bosne i Hercegovine koju čine kolege iz akademske zajednice, izvršne vlasti i stručne prakse. Tokom posete su razmenili pozitivna iskusta i praksu sa kolegama iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Komore socijalne zaštite i Gerontološkog centra u Obrenovcu. Postignut je dogovor oko regulisanja pravnog statusa Balkanski savez socijalne zaštite koji započinje sa radom tokom ovog meseca. Osnivači su Asocijacija socijalnih radnika, Savez socijalnih radnika F BiH i Savez udrženja stručnih radnika socijalne djelatnosti u RS. Očekujemo da nam se u najskorije vreme pridruže i udruženja iz regiona.