Članstvo

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja. Odluku o prijemu i prestanku članstva donosi Skupština i o tome obaveštava podnosioca prijave. Upravni odbor će, u početnoj fazi, pismeno obavestiti sve socijalne radnike o osnivanju Asocijacije, ciljevima i delokrugu rada koji će imati mogućnost da, potpisivanjem pristupnice, postanu članovi Asocijacije.